Volgende centrale team meeting & workshop programma

Op zondagavond 15 juni overlegt ons team over de voorbereiding voor de reis. Dit vindt plaats in Amsterdam. Aandacht zal voornamelijk uitgaan naar het workshop programma, dat er als volgt uitziet:

  • Engels als tweede taal
  • Computerles (waarvoor 20 laptops nodig zijn)
  • Verzorging (knippen, make-up)
  • Koken

In 4 sessies van 1 uur per workshop worden jongeren uit Moldavië praktische skills bijgebracht. Daarnaast vinden er gedurende het zomerkamp veel gesprekken plaats met jongeren, en gezamenlijke sport- en muziekactiviteiten. Dit in samenwerking met de lokale organisatie New Hope Moldova.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s