Wat is een Anti-Trafficking Campagne?

Jakobus 1:27 NBV
Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

Wat gaan wij precies doen in Moldavië aankomende week? Wij zullen een Anti-Trafficking kamp organiseren, maar wat is dat?

Eerst de feiten: uit Moldavië zijn sinds 1991 zo’n 400.000 vrouwen spoorloos verdwenen. De meesten van hen waren weeskinderen, dus niemand mist ze.

     

Per jaar verdwijnen 20.000 jonge weesmeisjes (16 en ouder) in de seksindustrie. Wanneer ze op 16-jarige leeftijd vanuit het weeshuis op straat worden gezet, kunnen ze geen kant op. Zonder gevoel van eigenwaarde, en met weinig eigen kennis, stappen ze al snel in de gereed staande zwarte BWM met de belofte van “werken in een restaurant” die hun opwacht in de stad. Niets is minder waar. Wat volgt is een gruwelijke inwijding in de gedwongen prostitutie en dagelijks misbruik, eerste enkele malen per dag, later dertig maal per dag. Velen sterven voor ze 40 jaar oud zijn. Tien procent heeft zelfmoord gepleegd binnen een jaar na vertrek uit het weeshuis. De jongens worden veelal geronseld voor de georganiseerde misdaad (maffia).

Een Anti-Trafficking Campagne (in samenwerking met de lokale organisatie New Hope Moldova) houdt 3 dingen in:

1) Het creëren van bewustzijn. Door middel van onderwijs worden jongeren (en weesjongeren) zich bewust gemaakt van de realiteit van trafficking, en het mogelijke helse leven na vertrek uit het weeshuis. Er zijn getuigenissen van meisjes die getrafficked zijn.

        

2) Het bieden van een alternatief door middel van vaardigheden training in workshops. De lessen die wij zullen geven beslaan:

  • Engels als tweede taal
  • Computerles (gebruik Microsoft office en Internet)
  • Koken en bakken
  • Juwelen vermaken
  • Verzorging: Make-up
  • Haar (knippen), etc.

Deze lessen worden lokaal opgevolgd na ons vertrek (door New Hope Moldova). Daarnaast zullen wij en anderen in de loop van de tijd zowel online als on-the-ground contact blijven houden met studenten.

     

3) Het in relatie brengen met God door onze vriendelijkheid, woorden van bemoediging en geloof, gebed, aanbidding en lessen uit de Bijbel. Elke avond hebben de weesjongeren een gelegenheid om Jezus uit te nodigen als hun redder. Per kamp doen gemiddeld 130 weesjongeren (bijna iedereen) dit.

     

Alle drie takken van deze campagne zijn essentieel. Alleen bewustzijn creëren , zonder handvatten te bieden met een alternatief, is wreed. Alleen een alternatief hebben, zonder het allerbelangrijkste te ontvangen in je hart (God), is incompleet. Daarom werken we aan alle drie de gebieden tijdens dit kamp.

Bedankt voor jouw support in gebed, bemoediging en middelen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s