Terug naar Moldavië!

Deze zomer zijn we met 25 mensen naar Moldavië geweest.
Het was een onvergetelijke ervaring. Allemaal zijn we door deze week veranderd. Aangedaan. Uitgedaagd. En opgebouwd. We hebben meegeholpen met de organisatie van een zomerkamp, samen met tientallen Moldavische vrijwilligers en vertalers. We hebben workshops georganiseerd: Kookworkshop, verzorging workshop, Engels als tweede taal, workshop computer vaardigheden. We hebben bijbelstudiegroepen geleid, drama stukjes gedaan. Niet alleen de kinderen zijn hierdoor veranderd, maar wij zelf ook.

En nu.. willen we terug naar Moldavië!

Wanneer?

In de week van 15 december (Zondag 14/ma. 15 december t/m zaterdag 20 december)

Wat gaan we doen?

We gaan een aantal weeshuizen bezoeken, en een aantal van de kinderen die we hebben leren kennen tijdens het zomerkamp opnieuw ontmoeten. We kijken er erg naar uit!

We willen ook kerstcadeaus meenemen, denk voornamelijk aan winterkleren zoals sjaals, wanten, mutsen en sokken. Die kunnen ze goed gebruiken in de extreme winters daar.

Wat is er nodig om dat te bereiken?

Om daar te komen willen we d.m.v. sponsoring bij elkaar gaan sparen:

1. Verwarming voor de twee nieuwgebouwde transition homes in Chisinau. Hiervoor is €3.870 nodig. Momenteel zijn deze transition homes zo goed als afgebouwd (waar eerder door middel van sponsoring geld voor is geworven), maar CV ketels ontbreken nog en het geld is op. Er staat een echtpaar klaar om de huizen te betrekken en weeskinderen op te nemen als gastouders. Maar vanwege de kou kunnen de huizen nog niet betrokken worden, tenzij de verwarming rond komt.

2. Bijdrage aan de onkosten voor deze trip, in het bijzonder als het gaat om de bovengenoemde kerstcadeaus. Maar denk ook aan andere kosten die tijdens de trip gemaakt moeten worden.

3. Cadeaus: De cadeaus die in trek schijnen te zijn bij de kinderen zijn sjaals, wanten, mutsen en sokken. Hiervan willen we daarom ca. 400 stuks inzamelen en meenemen in onze koffers! Het liefst nieuw of zo-goed-als-nieuw-en-schoon. We gaan uit van kinderen in de leeftijd 10-12, omdat dat gemiddeld is en dus de meeste kinderen (hetzij wat ruim/krap) zou moeten passen! Verder proberen we weer zoveel mogelijk tandenborstels + tandpasta mee te nemen om op de scholen uit te delen. We zullen in onze kerk in Arnhem sommige van deze spullen weer gaan inzamelen.

4. Busje: We zouden graag een busje willen schenken aan New Hope Moldova, namelijk een taxibusje van 10 jaar oud wat uit de roulatie gaat. Dit busje is hard nodig voor personenvervoer in Soldanesti Transition Home. Momenteel reizen de kinderen daar met het openbaar vervoer, wat vaak betekent dat ze anderhalf uur op de bus moeten wachten in temperaturen van -20 graden. De verwachte kosten voor het busje bedragen €5.000. Onze prioriteit ligt echter op dit moment bij de verwarming (punt 1), want een Transition Home openen voor de winter is van het grootste belang.

Voor meer informatie over sponsoring kijkt u op onze sponsor pagina.