Binnenkort twee nieuwe Transition Homes geopend!

Afgelopen zomer publiceerden we deze oproep over de aanbouw van twee nieuwe transition homes in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. De bouw van deze homes lag toen stil. Dit terwijl tientallen weesmeisjes en -jongens op een wachtlijst stonden om opgevangen te worden, en een reëel risico liepen om anders in barre (winter) omstandigheden te verdwijnen. Vandaag hebben we een dankbare update!

Eerst nogmaals de foto’s van de huizen zoals ze erbij lagen in de zomer, toen wij er waren:

Moldavie1     Moldavie3

Dankzij gulle giften van enkele donateurs en van C3 Arnhem en C3 Amsterdam kon de bouw de afgelopen maanden weer worden hervat, én konden er twee CV ketels geplaatst worden, zodat het binnen warm genoeg is en de weeskinderen opgevangen kunnen worden.

Hieronder de foto’s van hoe de huizen er nu uitzien. Boven is ruimte voor kerkdiensten en trainingen. Ook is er kantoorruimte gemaakt. In elk van de twee huizen zal binnenkort een gezin met pleegouders wonen. Deze pleegouders staan al maanden klaar om in te gaan trekken in deze huizen.

 

Moldavie7     Moldavie4Moldavie6     Moldavie12   Moldavie8     Moldavie10Moldavie9     Moldavie13

Twee groepen van elk 12 weesmeisjes zullen op donderdag 25 december voor het eerst hier gaan wonen!

Wij bedanken alle donateurs voor hun giften. Dankzij jullie zijn 24 meisjes gered van zware omstandigheden.

Een van deze meisjes is Elizabeth (naam gefingeerd). Zij werd thuis misbruikt, en door de kinderbescherming van Moldavië in een weeshuis geplaatst. Helaas ging het misbruik daar verder. Ze werd door de kinderbescherming bij New Hope Moldova gebracht en van haar werd gezegd dat er “geen hoop meer” was en dat zij het “uitschot van de maatschappij” was.

Afgelopen zomer ontmoette ze Jezus in een zomerkamp van New Hope Moldova. Daar werd ze ook gedoopt. Inmiddels is haar leven totaal getransformeerd. De kinderbescherming herkende haar niet meer terug toen ze haar laatst zagen!

In het huis van New Hope Moldova kan zij in een stabiele gezinssituatie verder opgroeien, en liefde en onderwijs ontvangen.

Wil je ons werk supporten of mee op reis naar Moldavië? Neem dan contact met ons op.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s