Binnenkort twee nieuwe Transition Homes geopend!

Afgelopen zomer publiceerden we deze oproep over de aanbouw van twee nieuwe transition homes in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. De bouw van deze homes lag toen stil. Dit terwijl tientallen weesmeisjes en -jongens op een wachtlijst stonden om opgevangen te worden, en een reëel risico liepen om anders in barre (winter) omstandigheden te verdwijnen. Vandaag hebben we een dankbare update!

Eerst nogmaals de foto’s van de huizen zoals ze erbij lagen in de zomer, toen wij er waren:

Moldavie1     Moldavie3

Dankzij gulle giften van enkele donateurs en van C3 Arnhem en C3 Amsterdam kon de bouw de afgelopen maanden weer worden hervat, én konden er twee CV ketels geplaatst worden, zodat het binnen warm genoeg is en de weeskinderen opgevangen kunnen worden.

Hieronder de foto’s van hoe de huizen er nu uitzien. Boven is ruimte voor kerkdiensten en trainingen. Ook is er kantoorruimte gemaakt. In elk van de twee huizen zal binnenkort een gezin met pleegouders wonen. Deze pleegouders staan al maanden klaar om in te gaan trekken in deze huizen.

 

Moldavie7     Moldavie4Moldavie6     Moldavie12   Moldavie8     Moldavie10Moldavie9     Moldavie13

Twee groepen van elk 12 weesmeisjes zullen op donderdag 25 december voor het eerst hier gaan wonen!

Wij bedanken alle donateurs voor hun giften. Dankzij jullie zijn 24 meisjes gered van zware omstandigheden.

Een van deze meisjes is Elizabeth (naam gefingeerd). Zij werd thuis misbruikt, en door de kinderbescherming van Moldavië in een weeshuis geplaatst. Helaas ging het misbruik daar verder. Ze werd door de kinderbescherming bij New Hope Moldova gebracht en van haar werd gezegd dat er “geen hoop meer” was en dat zij het “uitschot van de maatschappij” was.

Afgelopen zomer ontmoette ze Jezus in een zomerkamp van New Hope Moldova. Daar werd ze ook gedoopt. Inmiddels is haar leven totaal getransformeerd. De kinderbescherming herkende haar niet meer terug toen ze haar laatst zagen!

In het huis van New Hope Moldova kan zij in een stabiele gezinssituatie verder opgroeien, en liefde en onderwijs ontvangen.

Wil je ons werk supporten of mee op reis naar Moldavië? Neem dan contact met ons op.

Actie voor New Hope Moldova

New Hope Moldova biedt hoop aan weeskinderen in Moldavië. Zij zijn onderdeel van New Hope Eurasia.

Wat feiten over Moldavië op een rijtje:

 • Gemiddeld inkomen per gezin per maand: € 110,- Ter vergelijking: een arts verdient in Moldavië € 150,- en een rechter € 300,-

 • In de economie wordt 60% zwart gehandeld. Er is bovendien veel ruilhandel onderling.

 • 1,2 miljoen Moldaviërs vertrokken in de afgelopen decennia naar het buitenland: Italië, Spanje en Portugal. Maar liefst 60.000 Moldaviërs wonen in Rome.

 • In het noorden van het land is 60 % seropositief en van alle gevangen heeft 20% TBC. Er zijn tevens veel gehandicapte kinderen door het enorme alcoholgebruik. 30% van de waterputten is vergiftigd door het testen van nitriet in de landbouw.

In Moldavië zijn 160.000 wezen. 97% van die wezen is niet wees omdat hun ouders zijn gestorven maar omdat ze zijn achtergelaten, we noemen dit sociale wezen. Ze zijn achtergelaten bij grootouders, in een weeshuis, of nog erger: op straat. Wezen in Moldavië zijn outcasts. In hun paspoort krijgen ze een speciaal stempel dat ze markeert als wees. Werkgevers zitten niet te springen om wezen. Een (sociaal) weeskind in Moldavië is vaak slachtoffer van alcoholmisbruik, geweld, en seksueel misbruik. Helaas worden velen vervolgens slachtoffer van trafficking. Een van die meisjes is Mirjam (naam gefingeerd). Haar familie verkocht haar aan sekshandelaren, maar ze rende weg en kwam in een opvanghuis van de staat. Van daaruit werd ze geplaatst in een van de opvanghuizen (Transition Homes) van New Hope Moldova.

Er is 1 pastor die met zijn gezin een groot verschil uitmaakt in Moldavië door middel van zijn organisatie “New Hope Moldova”. Zijn vrouw was ooit zelf een weeskind. Zij organiseren de grootste jeugdkampen in Moldavië en bereiken minstens 5000 jongeren per zomer, en duizenden jongeren op scholen het hele jaar door, met anti-trafficking en anti-cyberaddiction campagnes. Hun hele leven wordt ingezet om zoveel mogelijk meisjes (en jongens) te redden. Deze zomer waren wij hier zelf onderdeel van, toen 50 jongeren in een zomerkamp hun leven aan Jezus toewijdden.

New Hope Moldova heeft verder de volgende initiatieven:

 • Onderwijs in scholen door het hele land. Bereik: meer dan 15.000 jongeren per jaar.

 • Anti-trafficking campagnes en jeugdkampen. Bereik: meer dan 10.000 jongeren per jaar.

 • 3 Transition Homes verspreid over Moldavië. Dit is een opvanghuis waar weeskinderen leven met pleegouders van New Hope Moldova. Zij ontvangen hier liefdevol ouderschap, iets wat ze eerder nooit hebben ervaren. In elk Home wonen zo’n 15 weesmeisjes, zij ontvangen hierdoor herstel en genezing. Ze leren in hun eigen noden te voorzien door middel van het planten en oogsten van zaden, planten en vruchten in een bij het Transition Home gelegen kas. Ze leren voor zichzelf te zorgen, en hygiënisch te leven. Ze ontwikkelen life skills en krijgen veel extra onderwijs. Op die manier worden ze voorbereid op een zelfstandig leven in de maatschappij. Van de weeskinderen in de huizen van New Hope Moldova verbeteren de schoolprestaties met gemiddeld 40%, sinds ze in een opvanghuis wonen.

     

ACTIE- EN GEBEDSPUNTEN:

 • Recentelijk heeft New Hope Moldova een vierde Transition Home aangekocht in de hoofdstad, Chisinau. Hier zullen voor de winter 15 jongens worden gehuisvest. Het huis heeft echter nog geen dak, en geen ramen in de vensters. Er is veel werk aan de winkel. Helaas ligt het project nu stil in verband met onverwacht geldgebrek en dreigt te stranden. Hierdoor kunnen de jongens op straat komen te staan, of nog erger. De nood is dan ook hoog om dit huis te bekostigen. De kosten bedragen tussen de € 1.500 en € 4.500.

     

 • New Hope Moldova heeft 2 transport busjes waarmee ze teams en gasten vervoeren. Een van de busjes is heel oud en kampt met veel mankementen: zo loopt er een scheur onder de carrosserie en is de bedrading slecht. Dit veiligheidsissue moet zo snel mogelijk worden opgelost door vervanging van de bus, of grondige reparatie. Kosten, minstens € 10.000.

 • Elke zomer geven honderden kinderen hun leven aan Jezus. Echter, slechts een klein gedeelte van deze kinderen kan worden opgevangen in een Transition Home (zie eerder). Hoe meer geld er is, hoe meer kinderen kunnen worden bereikt en opvanghuizen gebouwd. Voor deze visie is enkele tienduizenden euro’s per jaar nodig.

 • De kosten om een meisje (of jongen) in een Transition Home te houden en zich verder veilig te laten ontwikkelen, bedragen € 50 per maand. U kunt de persoonlijke sponsor worden, en op die manier een leven redden.

Wilt u doneren of geven aan deze ministry, of een kind in een Transition Home sponsoren? Dat kan via C3 Arnhem. Vul onderstaand formulier in, of kijk op: verderinmoldavie.com/sponsoring voor ons directe rekeningnummer.